Tannhjulsdeler RV-1


 

Vivoil tannhjulsdelere fåes i en rekke utførelser.

 

RV-1D Standard versjon

 

RV-1S

Utgave med fase korrigeringsventil. Denne versjonen har en fase korreksjonsventil for alle elementene,
Den kan dele opp oljemengden og tillate fasekorreksjon, men kun i en retning.

RV-1V

Denne versjonen har èn fasekorreksjonsventil og èn sjokkventil til hvert element. Dette gjør at man får fasekorreksjon i begge retninger.
I tillegg kan man sette individuelle trykk på alle elementene

RV-1G

Oljedeler og motor i ett.
Denne utgaven har en hydraulisk tannhjulsmotor koblet til oljedelerelementene. Denne løsningen er viktig når innkommende og / eller utgående trykk er under det minste trykket som kreves for å starte. Å gi olje til motoren, hjelper oljedeleren med å starte. Typiske bruksområder er applikasjoner med enkeltvirkende sylindre.

RV-1H

Dette er en motorisert utgave av RV-0S med fasekorrigeringsventil.
Denne utgaven har også en hydraulisk tannhjulsmotor koblet til oljedelerelementene. Denne løsningen er viktig når innkommende og / eller utgående trykk er under det minste trykket som kreves for å starte. Å gi olje til motoren, hjelper oljedeleren med å starte. Typiske bruksområder er applikasjoner med enkeltvirkende sylindre.

RV-1N

Dette er en motorisert utgave av RV-0S med fasekorrigeringsventil.
Denne utgaven har en hydraulisk tannhjulsmotor koblet til oljedelerelementene. Denne løsningen er viktig når innkommende og / eller utgående trykk er under det minste trykket som kreves for å starte. Å gi olje til motoren, hjelper oljedeleren med å starte. Typiske bruksområder er applikasjoner med enkeltvirkende sylindre.

Feilmarginen på den delte oljemengden, er lavere enn +/-1,5% med en trykkforskjell mellom ett element og ett annet opptil 30 bar. For større trykkforskjeller kan vi tilnærmet si at en feiløkning på ca 1% for hver 10. bar.

 

Datablad Tannhjulsdelere RV-1

Ønsker du mer informasjon om TANNHJULSDELER RV-1

3 + 10 =