Servoproporsjonalventil DLHZO / DLKZOR


 

Servoproporsjonal, direktestyrt og fulldigitale proporsjonale ventiler med posisjonstransduser og null overlapp på sleiden. Dette gir den beste prestasjonen i en hvilken som helst lukket reguleringssløyfe.
Den integrerte digitale driveren utfører ventilens regulering i henhold til referansesignalet.
TEB: -Enkel utførelse med analoge referansesignaler og USB-port for innstilling av parametere
TES: -Fullintegrert digital driver for feltbussgrensesnitt, PROFIBUS, CANopen og EtherCAT. Dette gir mange muligheter i form av parametersetting, referansesignaler og sanntids diagnostikk.
TEZ: -Digital TEZ (se Tabell FS230)versjonen med integrert lukket-sløyfe aksekontroller,
mens TEB og TES versjoner kan brukes i kombinasjon med Z-ME-KZ akse-kontrolleren.
(Se Tabell G340).
Størrelse: 06 og 10
Maks flow: 70 og 160 l / min
Maks trykk: 350 bar (DLHZO)
315 bar (DLKZOR)

Datablad: DLHZO / DLKZOR

Datablad: Aksekontroll FS230

Datablad: Aksekontroll G340

Hjemmeside: www.atos.com

 

Ønsker du mer informasjon om ATOS servoventiler DLHZO / DLKZOR

15 + 7 =